Klauzula informacyjna dla klienta  Marleny Szafarczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk z siedziba w Kostrzynie nad Odrą.

§1

 1. Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk otrzymało od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystać wyłącznie do celów związanych z realizacją umów podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używać w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami.
 2. Działania Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na nią obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).
 3. Szczegółowy zakres obowiązków Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk przekazywać będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.
 5. Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk przechowuje Państwa dane osobowe przez okres 10 lat od momentu zawarcia umowy albo do momentu wniesienia sprzeciwu.

§2

 1. Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
 2. Niniejsza strona internetowa www.studiolj.com oraz wszystkie jej podstrony, oraz subdomeny korzystają z plików cookies wyłącznie w celach:
  (a) tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które ułatwiają zrozumieć, w jaki sposób używany jest Serwis oraz pomagają w jego rozwoju,
  (b) optymalizacji stron internetowych pod kątem różnych urządzeń i przeglądarek,
  (c) mierzenia skuteczności prowadzonych akcji i działań reklamowych, a także dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na stronie Serwisu, jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej szczegółów: https://support.google.com/adwords/answer/2407785);

W związku z powyższym część danych może być przekazywana za pośrednictwem narzędzi, z których korzystamy, do zewnętrznych partnerów. Partnerzy mogą natomiast połączyć te dane z innymi informacjami otrzymanymi od Użytkownika lub przesłanymi za pomocą narzędzi, z których sam korzysta. Poniżej znajduje się lista partnerów, z którymi współpracujemy:

 • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
 • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
 • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
 • Smarsupp (administrator cookies: Smartsupp.com, s.r.o. z siedzibą w Republice Czeskiej).
 1. Na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:(a) sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej; (b) stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 2. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.studiolj.com i jej podstron lub subdomen, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.
 3. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej www.studiolj.com i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać, korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.
 4. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.studiolj.com i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

§3

 1. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Odmowa przekazania tych informacji Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk może uniemożliwić wywiązanie się z obowiązków ciążących na Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk jako sprzedawcy.
 2. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez odpowiednie przepisy.
 3. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej kontakt@studiolj.com.
 4. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Concept Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marlena Szafarczyk, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.